Wat zijn de stakeholders van je sociale organisatie of project

Wat zijn de stakeholders van je sociale organisatie of project

Gijs van Beusekom

14-3-2023

Samenvatting

De stakeholders van een sociale organisatie zijn de personen en organisaties die invloed hebben op jouw organisatie en waar jij als organisatie invloed op hebt. Het is waardevol om in kaart te brengen wie je stakeholders zijn, welke effecten je op ze hebt en in welke mate ze een belang hebben bij de ontwikkelingen in je bedrijf en in welke mate ze invloed hebben op je bedrijf. Wanneer je je stakeholders actief beheert ben je bezig met stakeholdermanagement.

De stakeholders van een sociale organisatie zijn de mensen en organisaties die invloed hebben op jouw organisatie en waar jij als organisatie invloed op hebt.

Iedere organisatie heeft stakeholders en voor een sociale organisatie is het extra waardevol om je stakeholders in beeld te hebben, omdat je zodoende de positieve en negatieve effecten die je hebt op je stakeholders helder kan krijgen.

Positieve en negatieve effecten

Als organisatie maak je deel uit van de bredere maatschappij. Je hebt, bedoeld of onbedoeld invloed op de wereld om je heen. Die effecten kunnen positief en negatief zijn. Als sociale organisatie is het jullie doel om een positieve effect te hebben op de maatschappij. Maar als je tegelijkertijd onbedoeld tegelijkertijd een negatief effect hebt kan dat positieve effect zomaar verkleint worden of zelfs teniet worden gedaan.

RuralSpark maakt energie toegankelijker door middel van zonne energie in Afrika. Ze willen daarmee een positief effect hebben op de toegang tot energie van mensen in Afrika die daar anders geen toegang toe hebben. Om dit te bereiken verschepen ze materialen van China naar Afrika om hun producten te maken. Is het positieve effect van meer toegang tot (duurzame) energie voor mensen in Afrika groter dan het negatieve effect van de uitstoot van het vervoer van de materialen. Dat is een vraag waar RuralSpark zich mee bezighoudt en actief aan werkt om de negatieve effecten te verkleinen.

Voor RuralSpark is het belangrijk om hun stakeholders helder in beeld te hebben. Voor RuralSpark geldt dat niet alleen de mensen in Afrika tot hun stakeholder behoort, maar ook het milieu. Naast deze twee heeft RuralSpark nog allerlei andere stakeholders, zoals:

 • Overheden van landen waar ze actief zijn.
 • Toeleveranciers.
 • Medewerkers.
 • Aandeelhouders.
 • Fondsen en subsidies.
 • Partners.
 • De media.

Rural Spark verhoudt zich verschillend tot de verschillende type stakeholders.

Verschillende gradaties

Niet alle stakeholders zijn gelijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire stakeholders, secundaire stakeholders en het brede publiek. Primaire stakeholders zijn de mensen en organisaties die de meeste invloed hebben op jullie organisatie en er het meest door beïnvloed worden. Onder de primaire stakeholders vallen onder andere:

 • Klanten.
 • Medewerkers.
 • Leveranciers.
 • Investeerders/subsidiërende instanties.
 • Management.

Secundaire stakeholders zijn personen en organisaties die verder van je organisatie af staan, maar die wel invloed hebben op je organisatie. Voorbeelden van secundaire stakeholders zijn:

 • Media.
 • Overheden.
 • Buurtbewoners.
 • Medegebruikers van je pand.

Naast het in kaart brengen van de positieve of negatieve invloed die je hebt op personen en organisaties is het belangrijk om je stakeholders op de hoogte houden of op de hoogte te blijven van waar je stakeholders zich mee bezig houden. Dit heet stakeholder management.

Stakeholder management

Het in beeld brengen van je stakeholders is de eerste stap. De volgende stap is om je stakeholders te beheren. Dat wil zeggen je dat uitwerkt op welke wijze je in gesprek blijft met de verschillende stakeholders, hoe vaak je in gesprek blijft en wat het onderwerp van deze gesprekken is. De cycli van gesprekken plannen en uitvoeren heet stakeholdermanagement.

Verschillende typen stakeholders vragen een andere manier van beheer. Stakeholders zijn op te delen in vier categorieën:

 1. Sleutelfiguren.
 2. Beïnvloeders.
 3. Geïnteresseerden.
 4. Toeschouwers.

De stakeholders uit deze categorieën hebben verschillende mate van invloed op je organisatie en een verschillende belang. De invloed en het belang kunnen variëren tussen lage invloed en laag belang tot zeer hoge invloed en een zeer hoog belang. In onderstaand figuur is deze categorisatie van stakeholders gevisualiseerd:

De mate waarin en de manier waarop je verschillende stakeholders op de hoogte houdt varieert per categorie:

 • Beïnvloeder: deze categorie moet je tevreden houden. Dit zijn bijvoorbeeld fondsen en andere subsidiërende instanties. Wanneer je een subsidie hebt ontvangen van bijvoorbeeld het Oranjefonds verwacht het Oranjefonds dat je bijvoorbeeld een eindrapportage stuurt in maart van het nieuwe jaar. Wanneer je dat verzaakt kun je voor nare situaties komen te staan (je moet het subsidiebedrag bijvoorbeeld terugstorten). Het Oranjefonds is in dit voorbeeld dus een stakeholder met een hoge invloed die je tevreden moet houden.
 • Sleutelfiguur: stakeholders uit deze categorie hebben een (zeer) hoge invloed en een (zeer) hoog belang. Dit zijn bijvoorbeeld je medewerkers. Met stakeholders uit deze categorie moet je nauw samenwerken.
 • Geïnteresseerden: stakeholders uit deze categorie hebben een hoog belang, maar een lage invloed. Een voorbeeld van een geïnteresseerde is een samenwerkingspartner. Wanneer je bijvoorbeeld samenwerkt met een andere organisatie om jullie dienstverlening uit te breiden door naar elkaar door te verwijzen heeft deze organisatie weinig invloed op jouw bedrijf, maar wel een groot belang. et is dus belangrijk om deze stakeholder goed te blijven informeren over ontwikkelingen binnen je organisatie.
 • Toeschouwers: dit zijn stakeholders die een lage invloed hebben en een laag belang. Dit zijn bijvoorbeeld de medehuurders in je pand. Je kunt volstaan met ze sporadisch op de hoogte te houden.